Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Soal pilihan ganda Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Beserta Jawabannya

Contoh Soal pilihan ganda Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Beserta Jawabannya


Berikut ini adalah contoh soal pilihan ganda mengenai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan beserta jawabannya:


Apa yang dimaksud dengan Al-Islam?

a. Agama yang dianut oleh umat Muslim.

b. Gerakan keagamaan yang menganut paham liberal dalam Islam.

c. Paham yang mempercayai adanya banyak tuhan dalam Islam.

d. Sebutan untuk umat Islam di Indonesia.

Jawaban: a. Agama yang dianut oleh umat Muslim.


Siapakah pendiri Kemuhammadiyahan?

a. Muhammad Abduh

b. Hasan al-Banna

c. Ahmad Dahlan

d. Mohammad Natsir

Jawaban: c. Ahmad Dahlan


Apa yang menjadi tujuan utama Kemuhammadiyahan?

a. Menghormati pluralisme agama.

b. Mengadakan pembaruan dalam ajaran agama Islam.

c. Membentuk negara Islam di seluruh dunia.

d. Menyebarkan ajaran agama Islam secara radikal.

Jawaban: b. Mengadakan pembaruan dalam ajaran agama Islam.


Manakah dari berikut ini yang merupakan salah satu prinsip Kemuhammadiyahan?

a. Taqlid

b. Ijtihad

c. Wahdatul Wujud

d. Zuhud

Jawaban: b. Ijtihad


Apa yang dimaksud dengan istilah "Risalah Kemuhammadiyahan"?

a. Kitab suci dalam agama Islam.

b. Majalah yang diterbitkan oleh Kemuhammadiyahan.

c. Surat kabar yang berisi berita-berita kegiatan Kemuhammadiyahan.

d. Dokumen penting yang berisi ajaran dan prinsip-prinsip Kemuhammadiyahan.

Jawaban: d. Dokumen penting yang berisi ajaran dan prinsip-prinsip Kemuhammadiyahan.


Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan salah satu rukun iman dalam agama Islam?

a. Iman kepada Allah

b. Iman kepada Malaikat

c. Iman kepada Kitab-kitab Allah

d. Iman kepada Ahlul Bait

Jawaban: d. Iman kepada Ahlul Bait


Apakah Kemuhammadiyahan mengakui adanya Nabi setelah Muhammad SAW?

a. Ya, Kemuhammadiyahan mengakui adanya Nabi setelah Muhammad SAW.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan hanya mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir.

c. Kemuhammadiyahan tidak mengakui adanya Nabi sama sekali.

d. Kemuhammadiyahan mengakui adanya Nabi setelah Muhammad SAW, tetapi dengan syarat-syarat tertentu.

Jawaban: b. Tidak, Kemuhammadiyahan hanya mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir.


Apa yang menjadi perbedaan utama antara Kemuhammadiyahan dengan Nahdlatul Ulama (NU)?

a. Pendiri yang berbeda

b. Metode dakwah yang berbeda

c. Ajaran yang berbeda

d. Keduanya memiliki persamaan dalam banyak hal

Jawaban: a. Pendiri yang berbeda


Apa yang dimaksud dengan istilah "Amal Usaha Muhammadiyah"?

a. Organisasi yang bertujuan mengamalkan ajaran agama Islam.

b. Sekolah dasar yang didirikan oleh Kemuhammadiyahan.

c. Lembaga zakat yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu.

d. Program bakti sosial yang dilakukan oleh Kemuhammadiyahan.

Jawaban: a. Organisasi yang bertujuan mengamalkan ajaran agama Islam.


Apakah Kemuhammadiyahan mendukung kegiatan interfaith dialogue (dialog antaragama)?

a. Ya, Kemuhammadiyahan aktif dalam kegiatan interfaith dialogue.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan menolak segala bentuk dialog antaragama.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap kegiatan interfaith dialogue.

d. Kemuhammadiyahan hanya mendukung interfaith dialogue dengan agama-agama tertentu.

Jawaban: a. Ya, Kemuhammadiyahan aktif dalam kegiatan interfaith dialogue.


Apa yang dimaksud dengan istilah "Khilafah" dalam Islam?

a. Salah satu kelompok dalam umat Islam.

b. Nama lain untuk Masjid Agung.

c. Sistem pemerintahan yang didasarkan pada ajaran agama Islam.

d. Kitab suci umat Islam.

Jawaban: c. Sistem pemerintahan yang didasarkan pada ajaran agama Islam.


Apakah Kemuhammadiyahan mendukung konsep negara Islam?

a. Ya, Kemuhammadiyahan mendukung konsep negara Islam.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan menolak konsep negara Islam.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap konsep negara Islam.

d. Kemuhammadiyahan hanya mendukung konsep negara Islam dalam beberapa hal.

Jawaban: c. Kemuhammadiyahan netral terhadap konsep negara Islam.


Apa yang menjadi fokus utama Kemuhammadiyahan dalam bidang pendidikan?

a. Menanamkan paham-paham fundamentalisme dalam agama Islam.

b. Menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat.

c. Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Melakukan dakwah dan penyebaran agama Islam melalui pendidikan.

Jawaban: c. Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


Apakah Kemuhammadiyahan menganut paham "Wahdatul Wujud"?

a. Ya, Kemuhammadiyahan menganut paham "Wahdatul Wujud".

b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak menganut paham "Wahdatul Wujud".

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap paham "Wahdatul Wujud".

d. Kemuhammadiyahan hanya menganut paham "Wahdatul Wujud" dalam beberapa hal.

Jawaban: b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak menganut paham "Wahdatul Wujud".


Apa yang dimaksud dengan istilah "Tashwir" dalam pandangan Kemuhammadiyahan?

a. Menggambar atau menciptakan gambar benda hidup.

b. Prinsip penghormatan terhadap kesenian tradisional Islam.

c. Metode penyampaian dakwah melalui seni rupa.

d. Kegiatan pengolahan dan perbaikan lingkungan hidup.

Jawaban: a. Menggambar atau menciptakan gambar benda hidup.


Apakah Kemuhammadiyahan mengajarkan prinsip-prinsip toleransi dalam agama Islam?

a. Ya, Kemuhammadiyahan mengajarkan prinsip-prinsip toleransi dalam agama Islam.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan menolak prinsip-prinsip toleransi dalam agama Islam.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap prinsip-prinsip toleransi dalam agama Islam.

d. Kemuhammadiyahan hanya mengajarkan prinsip-prinsip toleransi dalam beberapa hal.

Jawaban: a. Ya, Kemuhammadiyahan mengajarkan prinsip-prinsip toleransi dalam agama Islam.


Apakah Kemuhammadiyahan mengakui adanya mazhab dalam agama Islam?

a. Ya, Kemuhammadiyahan mengakui adanya mazhab dalam agama Islam.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan menolak adanya mazhab dalam agama Islam.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap adanya mazhab dalam agama Islam.

d. Kemuhammadiyahan hanya mengakui adanya mazhab dalam beberapa hal.

Jawaban: a. Ya, Kemuhammadiyahan mengakui adanya mazhab dalam agama Islam.


Apa yang menjadi peran Kemuhammadiyahan dalam pemberdayaan masyarakat?

a. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi anggotanya.

b. Memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat miskin.

c. Mendorong pendidikan dan pengembangan keterampilan masyarakat.

d. Melakukan dakwah dan penyebaran agama Islam kepada masyarakat.

Jawaban: c. Mendorong pendidikan dan pengembangan keterampilan masyarakat.


Apakah Kemuhammadiyahan mendukung partisipasi politik umat Islam?

a. Ya, Kemuhammadiyahan mendukung partisipasi politik umat Islam.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan menolak partisipasi politik umat Islam.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap partisipasi politik umat Islam.

d. Kemuhammadiyahan hanya mendukung partisipasi politik umat Islam dalam beberapa hal.

Jawaban: a. Ya, Kemuhammadiyahan mendukung partisipasi politik umat Islam.


Apa yang dimaksud dengan istilah "Dauroh" dalam Kemuhammadiyahan?

a. Upacara adat yang dilakukan oleh anggota Kemuhammadiyahan.

b. Kegiatan pembelajaran intensif selama beberapa hari.

c. Seruan atau himbauan dari pimpinan Kemuhammadiyahan.

d. Festival seni dan budaya yang diadakan oleh Kemuhammadiyahan.

Jawaban: b. Kegiatan pembelajaran intensif selama beberapa hari.


Apakah Kemuhammadiyahan mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup?

a. Ya, Kemuhammadiyahan mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup.

d. Kemuhammadiyahan hanya mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam beberapa hal.

Jawaban: a. Ya, Kemuhammadiyahan mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup.


Apakah Kemuhammadiyahan menganjurkan praktik tahlilan dalam tradisi keagamaan?

a. Ya, Kemuhammadiyahan menganjurkan praktik tahlilan dalam tradisi keagamaan.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak menganjurkan praktik tahlilan dalam tradisi keagamaan.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap praktik tahlilan dalam tradisi keagamaan.

d. Kemuhammadiyahan hanya menganjurkan praktik tahlilan dalam beberapa hal.

Jawaban: b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak menganjurkan praktik tahlilan dalam tradisi keagamaan.


Apakah Kemuhammadiyahan mendukung penggunaan teknologi dalam dakwah?

a. Ya, Kemuhammadiyahan mendukung penggunaan teknologi dalam dakwah.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak mendukung penggunaan teknologi dalam dakwah.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap penggunaan teknologi dalam dakwah.

d. Kemuhammadiyahan hanya mendukung penggunaan teknologi dalam dakwah dalam beberapa hal.

Jawaban: a. Ya, Kemuhammadiyahan mendukung penggunaan teknologi dalam dakwah.


Apakah Kemuhammadiyahan memiliki jaringan pendidikan formal, seperti sekolah dan perguruan tinggi?

a. Ya, Kemuhammadiyahan memiliki jaringan pendidikan formal.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak memiliki jaringan pendidikan formal.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap pendirian sekolah dan perguruan tinggi.

d. Kemuhammadiyahan hanya memiliki jaringan pendidikan formal di beberapa wilayah.

Jawaban: a. Ya, Kemuhammadiyahan memiliki jaringan pendidikan formal.Apakah Kemuhammadiyahan mengajarkan pentingnya menjaga persatuan umat Islam?

a. Ya, Kemuhammadiyahan mengajarkan pentingnya menjaga persatuan umat Islam.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak mengajarkan pentingnya menjaga persatuan umat Islam.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap pentingnya menjaga persatuan umat Islam.

d. Kemuhammadiyahan hanya mengajarkan pentingnya menjaga persatuan umat Islam dalam beberapa hal.

Jawaban: a. Ya, Kemuhammadiyahan mengajarkan pentingnya menjaga persatuan umat Islam.


Apakah Kemuhammadiyahan mengakui adanya gerakan tarekat dalam Islam?

a. Ya, Kemuhammadiyahan mengakui adanya gerakan tarekat dalam Islam.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak mengakui adanya gerakan tarekat dalam Islam.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap adanya gerakan tarekat dalam Islam.

d. Kemuhammadiyahan hanya mengakui adanya gerakan tarekat dalam Islam dalam beberapa hal.

Jawaban: b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak mengakui adanya gerakan tarekat dalam Islam.


Apakah Kemuhammadiyahan mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan organisasi?

a. Ya, Kemuhammadiyahan mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan organisasi.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan organisasi.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan organisasi.

d. Kemuhammadiyahan hanya mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan organisasi dalam beberapa hal.

Jawaban: a. Ya, Kemuhammadiyahan mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan organisasi.


Apakah Kemuhammadiyahan memiliki lembaga sosial yang memberikan bantuan kepada masyarakat?

a. Ya, Kemuhammadiyahan memiliki lembaga sosial yang memberikan bantuan kepada masyarakat.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak memiliki lembaga sosial yang memberikan bantuan kepada masyarakat.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap pendirian lembaga sosial yang memberikan bantuan kepada masyarakat.

d. Kemuhammadiyahan hanya memiliki lembaga sosial yang memberikan bantuan kepada masyarakat di beberapa wilayah.

Jawaban: a. Ya, Kemuhammadiyahan memiliki lembaga sosial yang memberikan bantuan kepada masyarakat.


Apakah Kemuhammadiyahan mengajarkan pentingnya menjaga hubungan antara sesama umat manusia?

a. Ya, Kemuhammadiyahan mengajarkan pentingnya menjaga hubungan antara sesama umat manusia.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak mengajarkan pentingnya menjaga hubungan antara sesama umat manusia.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap pentingnya menjaga hubungan antara sesama umat manusia.

d. Kemuhammadiyahan hanya mengajarkan pentingnya menjaga hubungan antara sesama umat manusia dalam beberapa hal.

Jawaban: a. Ya, Kemuhammadiyahan mengajarkan pentingnya menjaga hubungan antara sesama umat manusia.


Apakah Kemuhammadiyahan mempromosikan kesetaraan gender dalam agama Islam?

a. Ya, Kemuhammadiyahan mempromosikan kesetaraan gender dalam agama Islam.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak mempromosikan kesetaraan gender dalam agama Islam.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap kesetaraan gender dalam agama Islam.

d. Kemuhammadiyahan hanya mempromosikan kesetaraan gender dalam agama Islam dalam beberapa hal.

Jawaban: a. Ya, Kemuhammadiyahan mempromosikan kesetaraan gender dalam agama Islam.


Apakah Kemuhammadiyahan menganut paham "Wahdatul Adyan"?

a. Ya, Kemuhammadiyahan menganut paham "Wahdatul Adyan".

b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak menganut paham "Wahdatul Adyan".

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap paham "Wahdatul Adyan".

d. Kemuhammadiyahan hanya menganut paham "Wahdatul Adyan" dalam beberapa hal.

Jawaban: b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak menganut paham "Wahdatul Adyan".


Apakah Kemuhammadiyahan memiliki lembaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat?

a. Ya, Kemuhammadiyahan memiliki lembaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.

b. Tidak, Kemuhammadiyahan tidak memiliki lembaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.

c. Kemuhammadiyahan netral terhadap pendirian lembaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.

d. Kemuhammadiyahan hanya memiliki lembaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di beberapa wilayah.

Jawaban: a. Ya, Kemuhammadiyahan memiliki lembaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.