Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Silsilah Nasab KH Ahmad Dahlan Pendiri PP Muhammadiyah

Silsilah Nasab KH Ahmad Dahlan Pendiri PP Muhammadiyah

Berikut Silsilah Nasab KH Ahmad Dahlan Pendiri PP Muhammadiyah


• Nabi Muhammad SAW

• Fatimah Az-Zahra

• Al-Husain putera Ali bin Abu Tholib dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad

• Al-Imam Sayyidina Hussain

• Sayyidina ‘Ali Zainal ‘Abidin bin

• Sayyidina Muhammad Al Baqir bin

• Sayyidina Ja’far As-Sodiq bin

• Sayyid Al-Imam Ali Uradhi bin

• Sayyid Muhammad An-Naqib bin

• Sayyid ‘Isa Naqib Ar-Rumi bin

• Ahmad al-Muhajir bin

• Sayyid Al-Imam ‘Ubaidillah bin

• Sayyid Alawi Awwal bin

• Sayyid Muhammad Sohibus Saumi’ah bin

• Sayyid Alawi Ats-Tsani bin

• Sayyid Ali Kholi’ Qosim bin

• Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut)

• Sayyid Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut) bin

• Sayyid Amir ‘Abdul Malik Al-Muhajir (Nasrabad, India) bin

• Sayyid Abdullah Al-’Azhomatu Khan bin

• Sayyid Ahmad Shah Jalal @ Ahmad Jalaludin Al-Khan bin

• Sayyid Syaikh Jumadil Qubro @ Jamaluddin Akbar Al-Khan bin

• Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmoroqandi / Syech Samsu Tamres bin

• Adipati Andayaningrat / Kyai Ageng Penging Sepuh / Syarif Muhammad Kebungsuan II

• Kyai Ageng Kebo Kanigoro bergelar Kyai Ageng Banyu Biru bergelar Kyai Ageng Gribig I bergelar Sunan Geseng

• Ki Ageng Gribig II .

• Ki Ageng Gribig III / Kyai Getayu

• Ki Ageng Gribig IV

• Ki Demang Juru Sapisan

• Ki Demang Juru Kapindo

• Kyai Ilyas

• Kyai Murthada


• KH. Muhammad Sulaiman

• KH. Abu Bakar

• KH Ahmad Dahlan Pendiri PP Muhammadiyah.Mungkin akan ada penyesuaian data silsilah diatas bila diketemukan data lbh tua lagi.Data Silsilah Nasab KH Ahmad Dahlan diatas merujuk catatan kuno Pangeran
Kajoran tahun 1677 yang menyebutkan bahwa Kyai Ageng Gribig Jati Anom
bernama lain Sunan Geseng murid dari Sunan Kalijaga dan Syech Siti Jenar
serta menantu dari Sunan Pandanaran II beliau lebih di kenal dengan
sebutan Kyai Ageng Kebo Kanigoro dari Pajang. Pada jaman dulu jamak satu
orang mengunakan beberapa nama penyamaran untuk menyembunyikan jati
diri mereka atw menghindar dari kejaran tentara Demak Bintaro.Sejarah Kyai Ageng Banyu Biru alias Kyai Ageng Kanigoro alias Kyai Ageng
Gribig alias Sunan Geseng diulas kisahnya di dalam kitab kuno Sunan
Tembayat 1443 saka sebagai sumber data silsilah KH Ahmad Dahlan
tersebut diatas.

Semoga bermanfaat ……….


  


Sumber: http://ranji.sarkub.com/silsilah-nasab-kh-ahmad-dahlan-pendiri-pp-muhammadiah-yang-sesungguhnya-masih-saudara-sepupu-gus-dur-nu/ 

Komentar dari Kanzum Qalam (melalui FB Muhammadiyah Studies, 18 Maret 2016): Mungkin kami agak berbeda, kami lebih yakin dengan penelitian murid langsung KH. Ahmad Dahlan, yaitu Kyai Sudja' , yang mengatakan bahwa KH. Ahmad Dahlan keturunan langsung Sunan Giri... Silsilah KH. Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut :

01. Sunan Giri I (Prabu Satmata), salah seorang anggota wali songo, berputera


02. Sunan Giri II (Sunan Dalem), penguasa Giri Kedaton 1506-1546, berputera

03.
Pangeran Kedhanyang (Ki Ageng Gribig I), makamnya berada di kota
Malang. Penduduk setempat mengenalinya sebagai adik Sunan Giri (lebih
tepatnya adik Sunan Giri IV/Sunan Prapen), berputera


04.
Ki Ageng Gribig II, sosok inilah yang kemudian menjadi suami Raden Ayu
Seledah, puteri Sunan Prapen (Sunan Giri IV), berputera


05.
Ki Ageng Gribig III, yang merupakan Guru Sultan Agung Mataram, serta
menjadi pelopor acara “Yaqowiyu”, yang dimulai pada sekitar tahun 1589
Masehi.


Ki Ageng Gribig III dalam salah satu versi
yang beredar, merupakan putera dari Ki Ageng Gribig yang tinggal di
Gribig. Makam Ki Ageng Gribig III, berada di Jatinom Klaten, berputera


06.
Ki Ageng Gribig IV, sosok yang membantu Sultan Agung dalam mengatasi
gejolak politik di Palembang (tahun 1636M), serta menjadi adik ipar
Sultan Agung Mataram, berputera


07. Demang Jurang Juru Sapisan, berputera

08. Demang Jurang Juru Kapindo, berputera

09. Kyai Ilyas, berputera

10. Kyai Murtadha, berputera

11. Kyai Muhammad Sulaiman, berputera

12. Kyai Abu Bakar, berputera

13. Kyai Haji Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah...

Catatan :
(*) Pada masa Sunan Giri II (Sunan Dalem), sekitar tahun 1535, Giri Kedhaton mendapat serangan dari Adipati Sengguruh.

Berdasarkan
Tedhak Dermayudan, serangan ini berhasil ditahan oleh putra Sunan Giri,
yang bernama Pangeran Kedhanyang. Bukan itu saja, kemenangan ini
memberi peluang Islam menyebar di daerah Jaha, Wendit, Kipanjen, Dinaya
dan Palawijen.


Pangeran Kedhanyang di-informasikan
bermukim daerah Gribig Jawa Timur. Dan kehadiran Sang Pangeran di daerah
ini, bukan tidak mungkin menjadi cikal bakal penguasa Gribig, yang
dikenal sebagai Ki Ageng Gribig.


(*) Silsilah Sunan Giri :

Sunan
Giri I (Prabu Satmata) bin Maulana Ishaq bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar
bin Maulana Husin Jumadil Kubro bin Ahmad Syah Jalaluddin bin ’Abdullah
Azmatkhan bin Abdul Malik Azmat Khan bin ‘Alwi ‘Ammil Faqih bin
Muhammad Shohib Mirbath bin ‘Ali Khali Qasam bin ‘Alwi Shohib Baiti
Jubair bin Muhammad Maula Ash-Shaouma’ah bin ‘Alwi al-Mubtakir bin
‘Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin ‘Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib
bin ‘Ali Al-’Uraidhi bin Sayyidina Ja’far Ash-Shadiq bin Sayyidina
Muhammad al-Baqir bin Sayyidina ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Sayyidina Husain
Asy-Syahid bin Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah...


Pembahasan :
Misteri Ki Ageng Gribig, Leluhur Kyai Haji Ahmad Dahlan (Muhammadiyah) ? http://kanzunqalam.com/2016/03/14/misteri-ki-ageng-gribig-leluhur-kyai-haji-ahmad-dahlan-muhammadiyah/